De visie van Kindercentrum Petito’s

Spelenderwijs stimuleren van de algehele ontwikkeling van het kind is het centrale uitgangspunt. Petito’s & Amigo’s wenst kinderen op te voeden tot personen die sociaal en emotioneel evenwichtig zijn en zelfstandig keuzes kunnen maken.

Gezonde Kinderopvang

Petito’s wil dat kinderen gezond opgroeien, daarom werkt Petito’s aan Gezonde Kinderopvang. Gezonde Kinderopvang ondersteunt organisaties met een praktische aanpak en scholing. Petito’s werkt daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers.

Renate Aarts is coördinator BSO kindercentrum Petito's, coach Gezonde Kinderopvang én ambassadeur van Gezonde Kinderopvang.

Renate is de spil in de organisatie om aandacht voor een gezonde leefstijl te borgen in het dagelijks werk en beleid binnen deze organisatie. Zij schoolde haar collega’s in de scholing Een Gezonde Start. In deze scholing doen de medewerkers kennis en vaardigheden op rond een gezonde leefstijl. Zij weten hoe je een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt, samen met ouders en kinderen. Én hoe je zelf het gezonde voorbeeld geeft.

Vaccinatiebeleid

Kindercentrum Petito's heeft het besluit genomen om uitsluitend kinderen, die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma, toe te laten tot onze locatie. Na een positief advies van de Oudercommissie hebben wij dit besluit vastgelegd in een beleid. In het kort komt het beleid erop neer dat wij vanaf heden geen kinderen meer zullen opvangen die niet gevaccineerd zijn tegen bof, mazelen en rodehond (BMR).

Voor meer informatie: klik hier.

Doelen die Petito's nastreeft

Ondersteunen van sociale relaties
Bevorderen van zelfstandigheid
Bevorderen van cognitieve en lichamelijke ontwikkeling
Meer over de kracht van Petito's

Werkwijze

Kinderen op het kinderdagverblijf functioneren in een groep. Wij vinden het belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt met de eigenheid van het kind. Ieder kind moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in zijn / haar tempo. 

In het kinderdagverblijf leren kinderen door te doen. Er is een voortdurende interactie tussen volwassenen en kinderen waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij hun eigen belangstelling. Door middel van speelgoed, ontwikkelingsmateriaal, spelletjes, voorlezen, naar buiten gaan, muziek, bewegen en knutselen proberen wij voor ieder kind datgene aan te bieden waarmee hij / zij zich optimaal ontwikkelt. 

De pedagogisch medewerker geeft samen met het kind vorm aan de ideeën die het kind heeft. De pedagogisch medewerker neemt dus niet over, maar denkt mee en stimuleert het kind. Daarnaast biedt men ook duidelijkheid en structuur door het aangeven van grenzen en een vast dagritme, zodat de kinderen oriëntatiepunten hebben waardoor zij hun omgeving als veilig en vertrouwd kunnen ervaren.

Zo brengen wij onze werkwijze in de praktijk

Lees meer over onze aanpak bij een van de volgende opvangvormen

Wist u dat...

...Er bij Petito’s meer dan 50 activiteiten zijn
...Er bij Petito’s meer dan 50 activiteiten zijn
...Er meer dan 500 kinderen wekelijks bij Petito’s komen
...Er meer dan 500 kinderen wekelijks bij Petito’s komen
...U misschien in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag
...U misschien in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag

Wat vinden ouders

Wilt u de sfeer van kindercentrum Petito's zelf ervaren?

Vraag vrijblijvend een rondleiding aan!

Rondleiding aanvragen

Veelgestelde vragen

Een kind wat ziek is kan niet worden opgevangen. Een kind moet worden opgehaald wanneer het te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen, wanneer de verzorging te intensief is voor groepsleiding, of wanneer de gezondheid van andere kinderen in gevaar komt. Dit is ter beoordeling van de groepsleiding en volgens advies van de GGD. Als het kind ziek wordt op het kindercentrum is het mede in zijn of haar belang dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald. Als uw kind ziek is moet u dit altijd aan ons doorgeven, ook wanneer u twijfelt. Deze informatie is belangrijk omwille de zorg van uw kind, maar ook omdat wij rekening moeten houden met een eventueel besmettingsgevaar voor de andere kinderen. Wij handelen volgens de richtlijnen van de GGD, wat inhoudt dat wij geen zetpillen of kinderparacetamol mogen toedienen om eventuele koorts terug te dringen.

In het belang van het kind geldt dat ouders zelf met hun kind naar de dokter gaan als dat nodig mocht zijn. Bij een spoedgeval gaat een pedagogisch medewerker met het kind naar dokter of ziekenhuis. U wordt dan onmiddellijk ingelicht.

Het Kindercentrum is gesloten op erkende feestdagen, namelijk op: Nieuwjaar, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag. Om de vijf jaar zijn wij op Bevrijdingsdag gesloten. Deze dagen worden ook in rekening gebracht en kunnen niet geruild worden.

Buiten deze dagen zijn wij van maandag tot en met vrijdag van 7.45u tot 18.00 uur geopend.

In dat geval neemt u de borstvoeding in een koeltas mee. Op elke groep is een koelkast aanwezig, daar houdt u uw afgekolfde borstvoeding koel. Om de borstvoeding op te warmen gebruiken we een flesverwarmer. U kunt met de pedagogisch medewerker afspreken hoe vaak en hoeveel uw kind mag drinken.

De opzegtermijn is 1 maand, op elk moment van de maand op te zeggen. De overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen uren kan worden beëindigd door middel van een schriftelijke, dan wel elektronische opzegging met inachtneming van de bovengenoemde opzegtermijn.

Om een basis te leggen voor een vertrouwensrelatie tussen ouders, kinderen en het kinderdagverblijf is een gewenningsperiode wenselijk. Het is prettig voor uw kind als deze gewenning een beetje geleidelijk verloopt en dat u in deze periode makkelijk bereikbaar bent. Het wennen kan echter niet voor datum van plaatsing gebeuren in verband met de bezetting op de groep. Het is handig hier rekening mee te houden bij uw plannen om weer te gaan werken, door bijvoorbeeld de ingangsdatum van de opvang te plannen voor de aanvangsdatum van uw werk. Tijdens het intakegesprek kan uw kind ook alvast wennen op en aan de groep.

Bij de BSO kan uw kind tijdens het intakegesprek ook alvast wennen op de groep. Indien de leeftijd van uw kind dit toelaat mag uw kind bij het gesprek aanwezig zijn. Zo kan de pedagogisch medewerker ook rechtstreeks vragen aan uw kind stellen.

Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) van ouders of verzorgers en dat van hun kind te vragen. Het BSN is onder andere nodig voor de jaarlijkse aanlevering van de opvanggegevens aan de Belastingdienst (jaaropgaven). Zonder een BSN registreert de Belastingdienst de opvanggegevens niet. Dit kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug eist.

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst via deze link, u logt op deze website in met uw DigiD. Voor het aanvragen van de toeslag heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Opvangsoort (hele dagopvang / buitenschoolse opvang)
  • Aantal opvanguren per maand
  • Uurtarief
  • Landelijk registernummer kinderopvang van de opvanglocatie

Deze gegevens kunt u vinden in de overeenkomst.

Natuurlijk, wij raden dat zelfs aan. U kunt een afspraak maken via het online formulier of telefonisch via 0162-313514. Wij staan u graag te woord. Wij zorgen dat een van onze medewerkers tijd heeft om een rondleiding te geven en onze pedagogische visie toe te lichten. Ook de vragen die u verder heeft kunt u op dat moment - uiteraard - stellen.

Wilt u uw kind direct aanmelden? Dat kan telefonisch door te bellen naar: 0162 - 313514. Wenst u eerst meer informatie te ontvangen? Vraag dan een informatiepakket aan.

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.