Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Amigo’s is in hetzelfde pand gevestigd als kinderdagverblijf Petito’s. Kinderen kunnen dus vanuit kinderdagverblijf Petito’s doorstromen naar Amigo’s, vanuit een vertrouwde en bekende omgeving.Waarom kiezen voor buitenschoolse opvang?

Vanaf 4 jaar kunnen kinderen terecht op Amigo’s voor buitenschoolse opvang. Uitgangspunt is dat kinderen zich na schooltijd kunnen ontspannen en zich bezig kunnen houden met hun interesses. De pedagogisch medewerker heeft vooral een stimulerende en begeleidende rol. In samenspraak met de kinderen worden allerlei activiteiten aangeboden en geven we de kinderen de ruimte die ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen.Autonome dagindeling

Groepsleiding laat de kinderen zoveel mogelijk vrij in hun vrijetijdsbesteding. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf keuzes leren maken en bieden ze graag verschillende manieren aan waarop ze een invulling kunnen geven aan hun vrije tijd. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen plezier kunnen beleven aan de omgang met leeftijdsgenootjes en vriendschappen op kunnen bouwen.

Het kind staat centraal

Kinderen op Amigo’s functioneren in een groep. Wij vinden het belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt met de eigenheid van het kind. Ieder kind moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in zijn / haar tempo.

De belevingswereld van ieder kind is uniek en wordt aangemoedigd. Op Amigo’s leren kinderen door te doen. Er is een voortdurende interactie tussen volwassenen en kinderen waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij hun eigen belangstelling. Door middel van spelmateriaal, ontwikkelingsmateriaal, spelletjes, (voor)lezen, naar buiten gaan, muziek, bewegen en knutselen, koken proberen wij voor ieder kind datgene aan te bieden waarmee hij / zij een breed interessegebied ontwikkelt op het gebied van vrijetijdsbesteding. Groepsleiding geeft samen met het kind vorm aan de ideeën die het kind heeft. De groepsleiding neemt dus niet over, maar denkt mee en stimuleert het kind.

Kinderen die komen voor de buitenschoolse opvang zitten al de hele dag op school om te leren. We vinden het daarom van belang dat de nadruk bij buitenschoolse opvang dan ook ligt op de ontspanning van de kinderen. Doel is dat kinderen plezier beleven aan een gevarieerd aanbod in vrijetijdsbesteding en dat zij bij Amigo’s tot rust kunnen komen na een drukke schooldag.

Pedagogische visie

Centrale uitgangspunt is het spelenderwijs stimuleren van de vrijetijdsbesteding en sociale contacten van het kind, waarbij ontspanning van het kind centraal staat. Amigo’s wil kinderen opvoeden tot personen die sociaal en emotioneel evenwichtig zijn en zelfstandig keuzes kunnen maken. De zelfstandigheid van de kinderen wordt gestimuleerd waardoor zij hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten.

Pedagogische doelen die Amigo’s nastreeft:

 • het ondersteunen van sociale relaties tussen kinderen
 • het bevorderen van zelfstandigheid
 • het stimuleren van lichamelijke ontwikkeling
 • het ondersteunen van cognitieve ontwikkeling, bv. tijdens huiswerkbegeleiding.
 • het stimuleren van een gevarieerde vrijetijdsbesteding

Groepen BSO Amigo's

Kinderen worden ingedeeld in een van de volgende groepen. 

BSO ”Het Sprookjeskasteel” voor kinderen in de onderbouw (4-8 jaar) in de groep 'De Feeën', 'De Tovenaars', 'De Eenhoorns' of 'De Draken'.

BSO “Het Spookkasteel” voor kinderen in de bovenbouw (8-12jaar) in de groep 'De Vleermuizen' of 'De Spoken'.

Regelingen

De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, zoals beschreven onder sluiting.

 • 40 schoolweken
 • 9 weken schoolvakantie: deze kinderen komen tijdens de bouwvak vakantie regio zuid 3 weken niet
 • 12 weken vakantieopvang
 • Vakantieopvang is alleen mogelijk in combinatie met de 40 schoolweken

Nadere omschrijving kunt u vinden op het inschrijfformulier en in het informatiepakket. Of neem contact met ons op.

Wat kost buitenschoolse opvang?

Bekijk de tarieven op de overzichtspagina

Bekijk tarieven

Veelgestelde vragen

Natuurlijk, wij raden dat zelfs aan. U kunt een afspraak maken via het online formulier of telefonisch via 0162-313514. Wij staan u graag te woord. Wij zorgen dat een van onze medewerkers tijd heeft om een rondleiding te geven en onze pedagogische visie toe te lichten. Ook de vragen die u verder heeft kunt u op dat moment - uiteraard - stellen.

Wilt u uw kind direct aanmelden? Dat kan telefonisch door te bellen naar: 0162 - 313514. Wenst u eerst meer informatie te ontvangen? Vraag dan een informatiepakket aan.

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst via deze link, u logt op deze website in met uw DigiD. Voor het aanvragen van de toeslag heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Opvangsoort (hele dagopvang / buitenschoolse opvang)
 • Aantal opvanguren per maand
 • Uurtarief
 • Landelijk registernummer kinderopvang van de opvanglocatie

Deze gegevens kunt u vinden in de overeenkomst.

Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) van ouders of verzorgers en dat van hun kind te vragen. Het BSN is onder andere nodig voor de jaarlijkse aanlevering van de opvanggegevens aan de Belastingdienst (jaaropgaven). Zonder een BSN registreert de Belastingdienst de opvanggegevens niet. Dit kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug eist.

Om een basis te leggen voor een vertrouwensrelatie tussen ouders, kinderen en het kinderdagverblijf is een gewenningsperiode wenselijk. Het is prettig voor uw kind als deze gewenning een beetje geleidelijk verloopt en dat u in deze periode makkelijk bereikbaar bent. Het wennen kan echter niet voor datum van plaatsing gebeuren in verband met de bezetting op de groep. Het is handig hier rekening mee te houden bij uw plannen om weer te gaan werken, door bijvoorbeeld de ingangsdatum van de opvang te plannen voor de aanvangsdatum van uw werk. Tijdens het intakegesprek kan uw kind ook alvast wennen op en aan de groep.

Bij de BSO kan uw kind tijdens het intakegesprek ook alvast wennen op de groep. Indien de leeftijd van uw kind dit toelaat mag uw kind bij het gesprek aanwezig zijn. Zo kan de pedagogisch medewerker ook rechtstreeks vragen aan uw kind stellen.

Een kind wat ziek is kan niet worden opgevangen. Een kind moet worden opgehaald wanneer het te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen, wanneer de verzorging te intensief is voor groepsleiding, of wanneer de gezondheid van andere kinderen in gevaar komt. Dit is ter beoordeling van de groepsleiding en volgens advies van de GGD. Als het kind ziek wordt op het kindercentrum is het mede in zijn of haar belang dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald. Als uw kind ziek is moet u dit altijd aan ons doorgeven, ook wanneer u twijfelt. Deze informatie is belangrijk omwille de zorg van uw kind, maar ook omdat wij rekening moeten houden met een eventueel besmettingsgevaar voor de andere kinderen. Wij handelen volgens de richtlijnen van de GGD, wat inhoudt dat wij geen zetpillen of kinderparacetamol mogen toedienen om eventuele koorts terug te dringen.

In het belang van het kind geldt dat ouders zelf met hun kind naar de dokter gaan als dat nodig mocht zijn. Bij een spoedgeval gaat een pedagogisch medewerker met het kind naar dokter of ziekenhuis. U wordt dan onmiddellijk ingelicht.

Het Kindercentrum is gesloten op erkende feestdagen, namelijk op: Nieuwjaar, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag. Om de vijf jaar zijn wij op Bevrijdingsdag gesloten. Deze dagen worden ook in rekening gebracht en kunnen niet geruild worden.

Buiten deze dagen zijn wij van maandag tot en met vrijdag van 7.45u tot 18.00 uur geopend.

De opzegtermijn is 1 maand, op elk moment van de maand op te zeggen. De overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen uren kan worden beëindigd door middel van een schriftelijke, dan wel elektronische opzegging met inachtneming van de bovengenoemde opzegtermijn.

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.