Geschillencommissie

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Wilt u meer weten?

Meer over de geschillencommissie

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.