Spelen en groeien bij het kinderdagverblijf

Petito’s is een ideale plek voor een kind om geheel verzorgd de wereld te verkennen, terwijl ouders onbezorgd elders bezig kunnen zijn. Door een verantwoord pedagogisch beleid te voeren biedt het kinderdagverblijf kwaliteit die aansluit bij de wensen van ouders / verzorgers.

Kinderdagverblijf Petito’s bestaat uit vier verticale groepen en één 3+ /peuterplusgroep. Wij bieden opvang aan kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar. Op de groepen creëren wij een huiselijke sfeer, zodat een kind zich gemakkelijk veilig en vertrouwd kan voelen. De inrichting, het gebruik van materiaal en spelaanbod is afgestemd op de behoefte en belevingswereld van het jonge kind. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen die een rustige sfeer uitstralen. De wanden en vloeren hebben rustige, frisse kleuren. Zo vormt de omgeving een rustige achtergrond voor het vaak toch al fel gekleurd speelgoed. De speelhal is heel kleurrijk en is een ruimte waar kinderen actief bezig kunnen zijn. Deze grote ruimte straalt een hele vrolijke sfeer uit. Voor ieder kind is een speelplek gecreëerd waar het zich uit kan leven.

Een persoonlijke benadering naar ouders en kind vinden wij belangrijk. Al onze pedagogisch medewerkers hebben een kindgerichte opleiding op minimaal M.B.O.-niveau gevolgd en zijn gediplomeerd, zodat wij kwalitatief hoogwaardige kinderopvang kunnen bieden. Gemiddeld verblijven er in elke groep 12 tot 16 kinderen en worden zij begeleid door 2 a 3 pedagogisch medewerkers.

Verwacht u binnenkort een baby? Dan bent u bij Kindercentrum Petito’s aan het goede adres!

Neem een kijkje op onze info pagina's en ontdek wat wij u en uw kind te bieden hebben. Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door ons kindercentrum.

Pedagogische visie

Centrale uitgangspunt is het spelenderwijs stimuleren van de algehele ontwikkeling van het kind. Het kinderdagverblijf wil kinderen opvoeden tot personen die sociaal en emotioneel evenwichtig zijn en zelfstandig keuzes kunnen maken. De zelfstandigheid van de kinderen wordt gestimuleerd waardoor zij hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten.

Pedagogische doelen die het kinderdagverblijf nastreeft:

  • het ondersteunen van sociale relaties tussen kinderen
  • het bevorderen van zelfstandigheid
  • het bevorderen van lichamelijke ontwikkeling
  • het bevorderen van cognitieve ontwikkeling nl. “het kennen”

Het kind staat centraal

Kinderen op de peuteropvang functioneren in een groep. Wij vinden het belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt met de eigenheid van het kind. Ieder kind moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in zijn / haar tempo. De belevingswereld van ieder kind is uniek en wordt aangemoedigd. Op de peuteropvang leren kinderen door te doen. Er is een voortdurende interactie tussen volwassenen en kinderen waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij hun eigen belangstelling. Door middel van speelgoed, ontwikkelingsmateriaal, spelletjes, voorlezen, naar buiten gaan, muziek, bewegen en knutselen proberen wij voor ieder kind datgene aan te bieden waarmee hij / zij zich optimaal ontwikkelt. De pedagogisch medewerker geeft samen met het kind vorm aan de ideeën die het kind heeft. De pedagogisch medewerker neemt dus niet over, maar denkt mee en stimuleert het kind. Daarnaast biedt men ook duidelijkheid en structuur door het aangeven van grenzen en een vast dagritme, zodat de kinderen oriëntatiepunten hebben waardoor zij hun omgeving als veilig en vertrouwd kunnen ervaren.

Basic spelen

De medewerkers van het kinderdagverblijf hebben de training Basic Spelen gevolgd. Met behulp van eenvoudig spelmateriaal kun je op een ontwikkelingsgerichte manier met een baby spelen. Beweging is erg belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Baby’s zijn meer tevreden en ontwikkelen zich beter wanneer er regelmatig met ze gespeeld wordt en tijdens dit spelen veel kunnen bewegen. Naast de motorische ontwikkeling richt Basic Spelen zich ook op de zintuiglijke en cognitieve ontwikkeling. Ook het samenspelen en op die manier contact maken met andere baby’s is een belangrijk onderdeel.

 

Baby's

We volgen zoveel mogelijk het ritme van thuis. Bij het brengen en halen overleggen we met u het voeding- en slaapritme. Tijdens het voeden kijken we goed naar de behoefte van uw baby. Het geven van de fles is een rustmoment. We gaan er echt even voor zitten, er is aandacht voor elkaar en voor het drinken.

Daarnaast vinden we het erg belangrijk om gezellig met de baby’s te spelen, praten, plezier te maken, kiekeboespelletjes, liedjes te zingen of om zelf muziek te maken. Er is veel contact met de baby’tjes in taal en lichamelijk contact. Dat zorgt voor veiligheid en stimuleert de taalontwikkeling. Ook volgen we de motorische ontwikkeling; liggen, rollen, zitten, kruipen, staan en soms al lopen.

De baby’s worden niet passief bewogen maar uitgedaagd om zelf actief te worden en op onderzoek uit te gaan. Hierdoor wordt niet alleen de lichamelijke ontwikkeling van de baby gestimuleerd, maar ook de geestelijke en emotionele ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers streven er naar om dagelijks bij de baby’s de activiteiten van Basic Spelen aan te bieden. 

De groepen

Kinderdagverblijf Petito’s bestaat uit vier verticale groepen en één 3+ /peuterplusgroep, groepen 'Het IJskasteel', 'Het Luchtkasteel', 'Het Onderwaterkasteel' en 'Het Zandkasteel'. Kinderen verblijven altijd in een vaste groep. Naast de eigen groepsruimte heeft elke groep eigen slaapkamers en een eigen toiletruimte. Op de groepen creëren wij een huiselijks sfeer, zodat een kind zich gemakkelijk veilig en vertrouwd kan voelen. De inrichting, het gebruik van materiaal en spelaanbod is afgestemd op de behoefte en belevingswereld van het jonge kind. Het kind staat centraal. 

Regelingen

Het kinderdagverblijf biedt 2 opvangregelingen nl.:

  • 49-weken regeling: deze kinderen komen tijdens de bouwvak vakantie regio zuid 3 weken niet.
  • 52-weken regeling: deze kinderen komen gedurende het hele jaar, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen.

Voor meer informatie over onze regelingen neemt u het beste contact met ons op. 

Wat kost het kinderdagverblijf?

Bekijk de tarieven op de overzichtspagina

Bekijk tarieven

Wilt u de sfeer van kindercentrum Petito's zelf ervaren?

Vraag vrijblijvend een rondleiding aan!

Rondleiding aanvragen

Veelgestelde vragen

Natuurlijk, wij raden dat zelfs aan. U kunt een afspraak maken via het online formulier of telefonisch via 0162-313514, wij staan u graag te woord. Wij zorgen dat een van onze medewerkers tijd heeft om een rondleiding te geven en onze pedagogische visie toe te lichten. Ook de vragen die u verder heeft kunt u op dat moment stellen. 

Het kindercentrum is gesloten op erkende feestdagen, nl. Nieuwjaar, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag. Om de 5 jaar zijn wij op Bevrijdingsdag gesloten. Deze dagen worden ook in rekening gebracht en kunnen niet geruild worden. 

Buiten deze dagen zijn wij zijn geopend maandag tot en met vrijdag van 7.45u 18.00u.

Om een basis te leggen voor een vertrouwensrelatie tussen ouders, kinderen en het kinderdagverblijf is een gewenningsperiode wenselijk. Het is prettig voor uw kind als deze gewenning een beetje geleidelijk kan verlopen en dat u in deze periode makkelijk bereikbaar bent. Het wennen kan echter niet voor datum van plaatsing gebeuren in verband met de bezetting op de groep. Het is handig hier rekening mee te houden bij uw plannen om weer te gaan werken, door bijvoorbeeld de ingangsdatum van de opvang te plannen voor de aanvangsdatum van uw werk. Tijdens het intakegesprek kan uw kind ook alvast wennen op de groep. 

Bij de BSO kan uw kind tijdens het intakegesprek ook alvast wennen op de groep. Indien de leeftijd van uw kind dit toelaat mag uw kind bij het gesprek aanwezig zijn, zodat de pedagogisch medewerker ook vragen rechtstreeks aan uw kind kan stellen.

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst via deze link, u logt op deze website in met uw DigiD. Voor het aanvragen van de toeslag heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Opvangsoort (hele dagopvang / buitenschoolse opvang)
  • Aantal opvanguren per maand
  • Uurprijs
  • Landelijk registernummer kinderopvang van de opvanglocatie

Deze gegevens kunt u vinden op de overeenkomst.

Wilt u uw kind direct aanmelden? Dat kan telefonisch door te bellen naar: 0162 - 313514. Wenst u eerst meer informatie te ontvangen vraag dan een informatiepakket aan.

Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) van ouders of verzorgers en dat van hun kind te hebben. Het BSN is o.a. nodig voor de jaarlijkse aanlevering van de opvanggegevens aan de Belastingdienst (jaaropgaven). Zonder een BSN registreert de Belastingdienst de opvanggegevens niet. Dit kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug eist.

Een kind wat ziek is kan niet worden opgevangen. Een kind moet worden opgehaald wanneer het te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen, wanneer de verzorging te intensief is voor groepsleiding, of wanneer de gezondheid van andere kinderen in gevaar komt. Dit is ter beoordeling van de groepsleiding en volgens advies van de G.G.D. Als het kind ziek wordt op het kindercentrum is het mede in zijn of haar belang dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald. Als uw kind ziek is moet u dit altijd aan ons doorgeven, ook wanneer u twijfelt. Deze informatie is belangrijk omwille de zorg van uw kind, maar ook omdat wij rekening moeten houden met een eventueel besmettingsgevaar voor de andere kinderen. Wij handelen volgens de richtlijnen van de GGD wat inhoudt dat wij geen zetpillen of kinderparacetamol mogen toedienen om evt. koorts terug te dringen.

In het belang van het kind geldt dat ouders zelf met hun kind naar de dokter gaan als dat nodig mocht zijn. Bij een spoedgeval gaat een pedagogisch medewerker met het kind naar dokter of ziekenhuis. U wordt dan onmiddellijk ingelicht.

U kunt de borstvoeding gekoeld meenemen in een koeltas. Op elke groep is een koelkast aanwezig, waar uw afgekolfde borstvoeding bewaard kan worden. Om de borstvoeding op te warmen gebruiken we een flesverwarmer. U kunt met de pedagogisch medewerker afspreken hoe vaak en hoeveel uw kind mag drinken. 

De opzegtermijn is 1 maand, op elk moment van de maand op te zeggen. De overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen uren kan worden beëindigd door middel van een schriftelijke, dan wel elektronische opzegging met in achtneming van de bovengenoemde opzegtermijn. 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.