De kracht van Petito's en Amigo's

Bij Kindercentrum Petito's hechten we veel waarden aan gezond groeien, leren en spelen. Ontwikkelen in het eigen tempo staat centraal. Lees verder hoe we dit stimuleren. 

Gezond eten

Zowel ’s ochtends als in de namiddag wordt voor drinken, een tussendoortje en groente + fruit gezorgd. De warme maaltijd wordt niet door ons verzorgd. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om specifieke afspraken te maken over de voeding en verzorging. Tevens hanteren wij een gezond voedings- en traktatiebeleid. I.s.m. voedingscentrum en het JOGG (jongeren op gezond gewicht) stimuleren wij kinderen om water te drinken.

 

Pedagogische visie

Centrale uitgangspunt is het spelenderwijs stimuleren van de algehele ontwikkeling van het kind. Het kinderdagverblijf wil kinderen opvoeden tot personen die sociaal en emotioneel evenwichtig zijn en zelfstandig keuzes kunnen maken. De zelfstandigheid van de kinderen wordt gestimuleerd waardoor zij hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten.

Pedagogische doelen die het kinderdagverblijf nastreeft:

  • het ondersteunen van sociale relaties tussen kinderen
  • het bevorderen van zelfstandigheid
  • het bevorderen van lichamelijke ontwikkeling
  • het bevorderen van cognitieve ontwikkeling, namelijk 'het kennen'.

Het kind staat centraal

Kinderen op de peuteropvang functioneren in een groep. Wij vinden het belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt met de eigenheid van het kind. Ieder kind moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in zijn / haar tempo. De belevingswereld van ieder kind is uniek en wordt aangemoedigd. Op de peuteropvang leren kinderen door te doen. Er is een voortdurende interactie tussen volwassenen en kinderen waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij hun eigen belangstelling. Door middel van speelgoed, ontwikkelingsmateriaal, spelletjes, voorlezen, naar buiten gaan, muziek, bewegen en knutselen proberen wij voor ieder kind datgene aan te bieden waarmee hij / zij zich optimaal ontwikkelt. De pedagogisch medewerker geeft samen met het kind vorm aan de ideeën die het kind heeft. De pedagogisch medewerker neemt dus niet over, maar denkt mee en stimuleert het kind. Daarnaast biedt men ook duidelijkheid en structuur door het aangeven van grenzen en een vast dagritme, zodat de kinderen oriëntatiepunten hebben waardoor zij hun omgeving als veilig en vertrouwd kunnen ervaren.

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.