Oudercommissie

Kindercentrum Petito’s/Amigo’s heeft een oudercommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van kinderen die gebruik maken van het kinderdagverblijf, de peuteropvang of de buitenschoolse opvang.

Algemene informatie oudercommissie

De oudercommissie van Petito’s/Amigo’s heeft de volgende doelen:

  • Belangenbehartiging ouder & kind
  • Adviseren over beleid en organisatie van Petito’s/Amigo’s
  • Een platform bieden door/voor ouders middels een ouderavond aan de hand van een thema
  • Het verzorgen van attenties namens alle ouders richting het personeel van Petito’s/Amigo’s (rouw&trouw, geboorte, jubilea en de Dag van de Leidsters)

U kunt de oudercommissie bereiken via oudercommissiepetitos@gmail.com.

De rol van de oudercommissie
De oudercommissie heeft adviesrecht over onder andere kwaliteit, voeding, pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, prijs en geschillenbehandeling.

Bij wet is geregeld dat elk Kindercentrum een oudercommissie dient te hebben. Eerder genoemd adviesrecht houdt onder andere in dat:

  1. Voordat Petito’s/Amigo’s een definitief besluit mag nemen met betrekking tot bovengenoemde aspecten, krijgt de oudercommissie de gelegenheid om advies uit te brengen;
  2. Indien Petito’s/Amigo’s dit advies niet kan overnemen dient dit schriftelijk gemotiveerd te worden;
  3. Petito’s/Amigo’s geeft de oudercommissie alle informatie die deze redelijkerwijs nodig heeft voor het formuleren van een goed advies.

Werkwijze en samenstelling
De oudercommissie bestaat idealiter uit drie tot zes leden, wiens kinderen van één of meerdere onderdelen van Petito’s/Amigo’s gebruik maken. Indien een vacature ontstaat wordt dit algemeen bekend gemaakt en krijgt iedere ouder de gelegenheid middels een korte motivatie kenbaar te maken lid te willen worden. De oudercommissie kiest vervolgens uit deze aanmeldingen het nieuwe lid.

De oudercommissie komt ieder kwartaal bij elkaar voor een vergadering en desgewenst vaker i.v.m. speciale activiteiten zoals een ouderavond.

Gemiddeld eenmaal per jaar worden alle ouders benaderd om een vrijwillige bijdrage aan de Oudercommissie te doen, waarvan de verschillende attenties betaald worden en welke ten goede komt van het organiseren van activiteiten. Deze bijdrage wordt niet gebruikt voor het uitvoeren van onze taken, vergaderingen, etc.

Overige informatie
Bovenstaande tekst is een samenvatting van de Wet op de Kinderopvang, en dan met name de wetteksten gerelateerd aan een oudercommissie. De gehele wettekst kunt u opvragen bij de oudercommissie via oudercommissiepetitos@gmail.com. Er bestaat een overkoepelende organisatie voor oudercommissies, Stichting Boink. U kunt allerlei informatie op hun website vinden.
 
Neem hier contact op met de oudercommissie van Kindercentrum Petito's:
 
Wilt u meer informatie over de overkoepelende organisatie voor oudercommissies, bezoek dan deze site:
2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.