VVE

Een onderdeel van peuteropvang is Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). Wij werken via de methodiek Uk & Puk/ Puk & Ko. Deze VVE methode is volledig geïntegreerd in onze dagelijkse manier van werken op alle groepen van de peuteropvang. Alle peuters in de peuteropvang van Petito’s volgen dit VVE programma, met als doel om de ontwikkeling zo optimaal mogelijk te stimuleren. De nadruk ligt vooral op het doen en ervaren om te zetten in taal (benoemen, communiceren.) Voor de oudste peuters of pientere peuters kan een moeilijkere variant geboden worden (logisch denken).logo-methode-puk

Een peuter die extra ondersteuning nodig heeft, m.b.t. spraak-taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling, kan in aanmerking komen voor extra peuteropvang. Door middel van het VVE programma wordt het kind spelenderwijs ondersteund. Het consultatiebureau (GGD) geeft aan of een peuter VVE nodig heeft. Peuters met een VVE-indicatie krijgen 2 dagdelen extra peuteropvang. De extra dagdelen VVE zijn voor deze ouders gratis en worden volledig betaald door de gemeente. Deze peuters bezoeken de peuteropvang 4 dagdelen per week.

Een belangrijk middel binnen de VVE methode is de pop “Puk”. Puk is het “speelkameraadje” van het kind . De pedagogische medewerkers betrekken hem bij de dagelijkse structuur. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk/ Puk & Ko en leren peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Door te werken met Uk & Puk/ Puk en Ko zijn de pedagogisch medewerkers heel bewust bezig met de ontwikkelingsgebieden van de peuters op een leuke ontspannen manier. Uk & Puk/ Puk & Ko werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen tot en met 4 jaar, waardoor een stevige basis voor het basisonderwijs wordt gelegd. De individuele ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden door middel van een observatiesysteem. Deze informatie zal na toestemming van ouders als overdrachtsdocument dienen voor het basisonderwijs om de doorgaande lijn ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen te waarborgen. Vanuit onze peutergroep kunnen de peuters uitstromen naar alle basisscholen binnen de gemeente Dongen.

Contactgegevens
  • Kdv Petito’s LKR nr. 131063935
  • Bso Amigo’s LKR nr. 689876476
  • Kvk TIlburg 64814335
Op Facebook
2019 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.