Pedagogische visie & werkwijze

Kinderen in de peuteropvang functioneren in een groep. Wij vinden het belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt met de eigenheid van het kind. Ieder kind moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in zijn / haar tempo. De belevingswereld van ieder kind is uniek en wordt aangemoedigd.

In de peuteropvang leren kinderen door te doen. Er is een voortdurende interactie tussen volwassenen en kinderen waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij hun eigen belangstelling. Door middel van speelgoed, ontwikkelingsmateriaal, spelletjes, voorlezen, naar buiten gaan, muziek, bewegen en knutselen proberen wij voor ieder kind datgene aan te bieden waarmee hij / zij zich optimaal ontwikkelt.

De pedagogisch medewerker geeft samen met het kind vorm aan de ideeën die het kind heeft. De pedagogisch medewerker neemt dus niet over, maar denkt mee en stimuleert het kind. Daarnaast biedt de pedagogisch medewerker ook duidelijkheid en structuur door het aangeven van grenzen en een vast dagritme, zodat de kinderen oriëntatiepunten hebben waardoor zij hun omgeving als veilig en vertrouwd kunnen ervaren.

Contactgegevens
  • Kdv Petito’s LKR nr. 131063935
  • Bso Amigo’s LKR nr. 689876476
  • Kvk TIlburg 64814335
Op Facebook
2019 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.