Regelingen

De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, zoals beschreven onder sluiting.

  • 40 schoolweken
  • 12 weken vakantieopvang (vakantieopvang is verdeeld in 9-weken-regeling of 12-weken-regeling)
  • Opvangregeling op maat: het kan altijd gebeuren dat uw wensen voor opvang net niet aansluiten op wat Kindercentrum Petito’s biedt.
    Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Nadere omschrijving kunt u vinden op het inschrijfformulier en in het informatiepakket. Of neem contact met ons op.

Verlengde opvang en voorschoolse opvang behoort ook tot de mogelijkheden.

BSO Amigo’s biedt ook opvang aan tijdens studiedagen/sluitingsdagen van school.

 

Contactgegevens
  • Kdv Petito’s LKR nr. 131063935
  • Bso Amigo’s LKR nr. 689876476
  • Kvk TIlburg 64814335
Op Facebook
2019 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.