Pedagogische visie & werkwijze

Centrale uitgangspunt is het spelenderwijs stimuleren van de vrijetijdsbesteding en sociale contacten van het kind, waarbij ontspanning van het kind centraal staat. Amigo’s wil kinderen opvoeden tot personen die sociaal en emotioneel evenwichtig zijn en zelfstandig keuzes kunnen maken. De zelfstandigheid van de kinderen wordt gestimuleerd waardoor zij hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten.

Pedagogische doelen die Amigo’s nastreeft:

  • het ondersteunen van sociale relaties tussen kinderen
  • het bevorderen van zelfstandigheid
  • het stimuleren van lichamelijke ontwikkeling
  • het ondersteunen van cognitieve ontwikkeling, bv. tijdens huiswerkbegeleiding.
  • het stimuleren van een gevarieerde vrijetijdsbesteding

Werkwijze: kind staat centraal

Kinderen op Amigo’s functioneren in een groep. Wij vinden het belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt met de eigenheid van het kind. Ieder kind moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in zijn / haar tempo.

De belevingswereld van ieder kind is uniek en wordt aangemoedigd. Op Amigo’s leren kinderen door te doen. Er is een voortdurende interactie tussen volwassenen en kinderen waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij hun eigen belangstelling. Door middel van spelmateriaal, ontwikkelingsmateriaal, spelletjes, (voor)lezen, naar buiten gaan, muziek, bewegen en knutselen, koken proberen wij voor ieder kind datgene aan te bieden waarmee hij / zij een breed interessegebied ontwikkelt op het gebied van vrijetijdsbesteding. Groepsleiding geeft samen met het kind vorm aan de ideeën die het kind heeft. De groepsleiding neemt dus niet over, maar denkt mee en stimuleert het kind.

Kinderen die komen voor de buitenschoolse opvang zitten al de hele dag op school om te leren. We vinden het daarom van belang dat de nadruk bij buitenschoolse opvang dan ook ligt op de ontspanning van de kinderen. Doel is dat kinderen plezier beleven aan een gevarieerd aanbod in vrijetijdsbesteding en dat zij bij Amigo’s tot rust kunnen komen na een drukke schooldag.

Contactgegevens
  • Kdv Petito’s LKR nr. 131063935
  • Bso Amigo’s LKR nr. 689876476
  • Kvk TIlburg 64814335
Op Facebook
2019 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.