Rekentool

Wanneer u werk en de zorg voor uw kinderen combineert, dan draagt de rijksoverheid ook bij aan de kosten voor kinderopvang. U kunt bij de belastingdienst een aanvraagformulier invullen voor een tegemoetkoming in de kosten van ongeveer twee derde deel. Dit is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Hoge inkomens krijgen minder vergoeding van het rijk, lagere inkomens krijgen meer vergoeding. U ontvangt als ouder geld van de belastingdienst en betaalt zelf de factuur aan het kindercentrum. Bij de belastingdienst is een folder verkrijgbaar m.b.t. de tegemoetkoming. Of probeert u eens de rekentool op de site van de belastingdienst.

 

Contactgegevens
  • Kdv Petito’s LKR nr. 131063935
  • Bso Amigo’s LKR nr. 689876476
  • Kvk TIlburg 64814335
Op Facebook
2019 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.